Uw Volvo zal merken wanneer u niet op uw best bent – en u bijstaan wanneer u dat nodig heeft

We denken allemaal dat we goed kunnen rijden. Maar we weten ook dat zelfs de beste chauffeurs fouten maken. Mensen kunnen bijvoorbeeld afgeleid zijn, gestresseerd raken, slaperig zijn enz. Dat heeft een invloed op het rijgedrag. En wanneer mensen niet op hun best zijn, kunnen ze hulp nodig hebben.

Om onze visie van een toekomst zonder ongevallen waar te maken, moeten we naar alle mogelijke oorzaken van ongevallen kijken. We hebben ons altijd gericht op onze auto’s, die beter moeten begrijpen wat er om hen heen gebeurt en zo de mensen in de auto helpen beschermen.

Maar om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we mensen beschermen, moeten we verder gaan dan dat – we moeten de auto beter laten begrijpen wat de toestand van de bestuurder is.

Daarom zal ons systeem om de bestuurder te begrijpen standaard in onze EX90 zitten, die op 9 november 2022 onthuld wordt. Dit realtime-sensorsysteem in de cabine wordt door een eenvoudig concept gestuurd: als een Volvo merkt dat de bestuurder niet in staat is om goed te rijden, kan de auto actie ondernemen om ongevallen te helpen voorkomen.
Ons systeem om de bestuurder te begrijpen

De EX90 is de grote première voor ons systeem. Het vormt een aanvulling op de geavanceerde sensorset aan de buitenkant van de auto.

“Uit ons onderzoek is gebleken dat als we gewoon de bestuurder observeren en volgen naar waar hij kijkt en hoe vaak en hoelang zijn ogen dicht zijn, we veel informatie kunnen krijgen over zijn toestand”, aldus Emma Tivesten, Senior Technical Expert bij het Volvo Cars Safety Centre.

“Het sensorsysteem baseert zijn berekeningen op onze onderzoeksresultaten. Zo kan de auto vaststellen wanneer de bestuurder niet meer in staat is om goed te rijden, misschien omwille van slaperigheid, afleiding of andere oorzaken voor onoplettendheid. De auto biedt dan extra ondersteuning die het best past bij de situatie.”

Het systeem gebruikt twee camera’s die vroege signalen kunnen oppikken van de minder waakzame toestand van de bestuurder, en dat aan de hand van het geobserveerde kijkgedrag. Het meet hoelang de bestuurder naar de weg voor hem kijkt, waarbij het rekening houdt met natuurlijke afwijkingen, en begrijpt wanneer de ogen van de bestuurder (en daarom misschien ook zijn gedachten) op iets anders zijn gefocust in de plaats van op het rijden.

Kijkt de bestuurder te weinig naar de weg? Dat kan een teken zijn dat hij visueel afgeleid is, misschien omdat hij op zijn telefoon aan het kijken is. Kijkt hij te lang naar hetzelfde punt? Dan is hij misschien cognitief afgeleid. Het kan zijn dat de bestuurder diep in gedachten verzonken is en niet langer registreert waarnaar hij aan het kijken is.

Daarnaast speelt ook het capacitieve stuur een rol. Het merkt wanneer de bestuurder het stuur loslaat en houdt dus in de gaten hoe stabiel hij stuurt.

Aan de hand van onze gepatenteerde technologie voor het tracken van het kijk- en stuurgedrag in real time kan de auto de gepaste actie ondernemen en zo de bestuurder helpen als dat nodig is. De bijstand kan met een eenvoudig waarschuwingssignaal beginnen, dat luider wordt naarmate de situatie ernstiger wordt. Als de bestuurder niet op de steeds duidelijker wordende signalen reageert, kan de auto zelfs veilig aan de kant van de weg stoppen en de andere weggebruikers waarschuwen met de waarschuwingslichten.

“Dankzij ons uitgebreide werk in de afgelopen decennia aan de systemen om ongevallen te voorkomen, hebben we veel vooruitgang geboekt met de buitensensoren”, aldus Thomas Broberg, waarnemend hoofd van het Volvo Cars Safety Centre. “De binnensensoren zijn ons volgende werkpunt voor de veiligheid. We blijven leren, nieuwe functies ontwikkelen en die stap voor stap inzetten om de veiligheid te verbeteren naarmate we meer kennis verwerven.”

Gallerij

Sterckx - De Smet article image